گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

مسئولیت اجتماعی نهی از منکر بهنام فروتن نیا امر به معروف دین

نظارت همگانی مسئولیت اجتماعی

خبرگزاری فارس لرستان، بهنام فروتن نیا؛  دنیای پر مخاطره و مدرن امروز بیش از هر زمانی نیازمند نظارت مردمی است. آسیب‌های اجتماعی،سلامت و امنیت جامعه در گرو مشارکت عملی ساکنان آن است. پیشرفت‌های خیره کننده  علمی و گسترش قلمرو دانش…