گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

زوج کوهدشتی شیرین و فرهاد لیلی و مجنون کیومرث تیموری کوهدشت

وصال دو عاشق با وساطت ۲۰۰ نفر پس از ۳۲ سال انتظار

خبرگزاری فارس لرستان_ محمد عبدالله زاده، ما ایرانی‌ها از دوران کودکی تا پیری به دفعات در مورد  داستان عاشقانی  همچون بیژن و منیژه، خسرو و شیرین، زال و رودابه، شیرین و خسرو و لیلی و مجنون مطالبی را در کتاب‌های ادبی و…