گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

داود رشید شهرستان کوهدشت محوطه داود رشید قبرستان داود رشید داود رشید کوهدشت

محوطه پر رمز و راز «داود رشید» کوهدشت+ تصاویر

خبرگزاری فارس لرستان، سجاد درویشی؛ در ۸ کیلو متری شمال شرقی شهرستان کوهدشت گنبدی به نام "داود رشید" وجود دارد که بنای مستحکمی ساخته شده از سنگ ، آجر و ساروچ  دارد. سنگ‌های خوش تراش، آجرهای قطور و ساروچی که بعد از…