گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

جهش تولید لرستان گردشگری اشتغال تحریم کشت و صنعت بیکاری اخراج کارگر

کش و قوس‌ها در کشت و صنعت لرستان

خبرگزاری فارس لرستان- سمیرا عزیزی، چهار سال پیش وقتی رسانه‌ها خبر از افتتاح "مجتمع کشت و صنعت فجر صفا"ی لرستان دادند امیدی تازه در کالبد استان دمیده شد چراکه بعد از ۱۶ سال رکود، شاهد جان گرفتن دوباره یکی از بزرگترین پروژه‌ها…