گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

تشکل

یک جامعه‌شناس تصریح کرد: نقش تشکل‌ها بر شخصیت و تربیت اجتماعی دانش‌آموزان

یک جامعه‌شناس گفت: امروزه تشکل‌های دانش‌آموزی نقش قابل توجهی در فعالیت‌های تربیتی و فوق‌برنامه دانش‌آموزان برعهده گرفته‌اند که باعث می‌شود میزان تأثیرگذاری مدارس در شخصیت و تربیت اجتماعی آن‌ها افزایش یابد.