گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

اقلیمالبرز مرکزیالموتپاییزکوهستانمحیطزیست

الموت به رنگ پاییز

منطقه الموت یکی از مناطق طبیعی و روستایی قزوین در دامنه کوه‌های سر به فلک کشیده البرز مرکزی در شمال استان قزوین، جنوب مازندران و گیلان، شرق طالقان و غرب رودبار زیتون قرار دارد. در فصل پاییز، جنگل‌های الموت، رنگ‌های پاییزی به خود…