گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

اقتصاداقتصادیخرم آبادخودسورزیخودکشیسمیه علیکرمیلرستانمشکلات اقتصادی

مشکلات اقتصادی عامل اصلی خودکشی دستفروش خرم‌آبادی است

سمیه علیکرمی،‌ پایگاه خبری سرخط: خودکشی به مثابه پدیده‌ای پیچیده و چند بعدی دارای ابعاد گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… است. در نگاهی کلی خودکشی اعتراضی، اقدامی اجتماعی_سیاسی معنادار و هدفمند در جهت اعتراض به سیاست…