گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی لرستان رییس جهاد دانشگاهی لرستان مراکز رشد مركز رشد

کسب رتبه دوم مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان

ایسنا/لرستان رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان رتبه دوم مراکز رشد جهاد دانشگاهی سراسر کشور را به‌دست آورد. دکتر سید علی نادر دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: چرخه حمایت از…