گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی لرستان رییس جهاد دانشگاهی لرستان جهاد دانشگاهی لرستان مرکز رشد واحدهای فناور معاونت علمی ریاست جمهوری مراکز رشد استان لرستان مرکز نوآوری مرکز نوآوری و شکوفایی

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان تاکید کرد: ضرورت تدوین فرآیندهای بومی در…

ایسنا/لرستان رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: تلاش جهاد دانشگاهی استان ایجاد فضا و فرصت برای توسعه دانش‌بنیان و پایدار استان است. دکتر سید علی نادر دهقانی در حاشیه جلسه ارزیابی مرکز رشد جهاد دانشگاهی لرستان که…