گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-علمی و آموزشی اينترنت جهاد دانشگاهی لرستان فناوري کارآفرینی كسب و كار رویداد فناورانه وبینار لرستان اینترنت

سرپرست جهاد دانشگاهی استان: ۱۶ رویداد کارآفرینی در جهاد دانشگاهی…

ایسنا/لرستان سرپرست جهاد دانشگاهی لرستان گفت: تا پایان سال جاری ۱۶ رویداد کارآفرینی در جهاد دانشگاهی استان برگزار می‌شود. دکتر امین سلاحورزیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در رویدادهای کارآفرینی…