گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-شهرستانها سد کمندان

/پیگیری پروژه/ سد کمندان امسال آبی می‌شود؟

ایسنا/لرستان سد کمندان یکی از پروژه‌های مهم آبی استان است که پس از بالغ بر یک دهه هنوز به مرحله آبگیری نرسیده است. یکی از مهمترین موانع اجرای این پروژه تخلیه ساکنان روستایی به همین نام است که چندین سال باعث…