گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی گندم لرستان جهاد كشاورزي تعاون روستایی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد: تولید ۲۶ هزار تن بذر گندم آبی…

ایسنا/لرستان رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان از تولید ۲۶ هزار تن بذر گندم آبی و دیم با تنوع ارقام و اقلیم متفاوت در استان خبر داد. اسفندیار حسنی مقدم در بازدید از مراحل بوجاری و فرآوری بذرهای گندم سه شرکت ساقه…