گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی کود شیمیایی ايسنا گرانول

آیا معجزه کودهای رهش کنترل را می‌دانید؟

ایسنا/لرستان یک کارشناس کشاورزی گفت: رهش کنترل شده یکی‌از روش‌های بسیار مهم در تأمین مقدار ماده مورد نیاز در زمان خواسته شده در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی، داروسازی و غیره است. سپیده مدنی در گفت‌وگو با…