گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی چهارخطه

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خبر داد: تخصیص ۲۰ میلیارد تومان به…

ایسنا/لرستان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به چهارخطه خرم‌آباد –نورآباد که قسمتی از کریدور بزرگراهی غرب کشور محسوب می‌شود اختصاص یافته است. رضا خالقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به…