گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی مكانيزاسيون جهاد کشاورزی استان مکانیزاسیون کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد: اشتغال ۴۵ هزارنفری با کشت…

ایسنا/لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با تحقق برنامه ١٠ ساله توسعه و کشت گیاهان دارویی ۴۵ هزار شغل در استان ایجاد خواهد شد که یک انقلاب در حوزه اشتغال است. اسفندیار حسنی مقدم در دیدار با فرماندار…