گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی شهرستان پلدختر انجير

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد: شهرستان پلدختر قطب…

ایسنا/لرستان مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: شهرستان پلدختر با دارا بودن بیش از ۲۳۰۰ هکتار باغ بارور و با ۳۰ هزار تن تولید انجیر سیاه در سال مقام اول کشور را دارا بوده و به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انجیر سیاه در کشور…