گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی دولت استاندار لرستان

استاندار لرستان: تخصیص اعتبارات به استان‌ها منوط به تحقق درآمدها…

ایسنا/لرستان استاندار لرستان گفت: با توجه به مصوبه دولت تخصیص اعتبارات به استان‌ها برای امورات عمرانی و حقوق کارکنان منوط به تحقق درآمدها خواهد بود. سید موسی خادمی در جلسه ویدئو کنفرانس کارگروه درآمد و…