گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی تشکلهای کارگری

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد: فعالیت ۳۲۶ تشکل کارگری و…

ایسنا/لرستان مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: ۳۲۶ تشکل کارگری و کارفرمایی در واحدهای اقتصادی استان فعالیت می‌کنند. علی آشتاب امروز ششم آبان وضعیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان را مطلوب ارزیابی…