گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اقتصادی استاندار لرستان سد تاج امیر یحیی ابراهیمی

/گزارش/ آن سد به تاج‌گذاری می‌رسد؟

ایسنا/لرستان سال ۸۳ پروژه سد تاج امیر در شهرستان دلفان آغاز شد اما پس از آن و به سبب نبود ردیف اعتبار، پیشرفت فیزیکی آن‌چنانی نداشت و کلنگ‌زنی‌های پس از آن نیز که هنوز منجر به افتتاح نشده است. این سد بر روی…