گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی _حريم هنجارشكني دادستان عمومي و انقلاب

دادستان سلسله: اشد مجازات را برای افراد هنجارشکن در نظر خواهیم گرفت

ایسنا/لرستان دادستان سلسله گفت: مطابق مر قانون، اشد مجازات را برای افرادی که هنجار شکنی کردند در نظر خواهیم گرفت. یونس آزادپور در خصوص اتفاقات منطقه کهمان الشتر اظهار کرد: به تمامی افرادی که به صورت غیرقانونی…