گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی چهارخطه

‌/پیگیری پروژه/ تعطیلی چهارخطه رومشکان

ایسنا/لرستان پروژه چهارخطه رومشگان که از دوراهی بازوند شروع می‌شود و تا بخش سوری ادامه دارد، سال ۹۳ آغاز به‌ کار کرده است. کل طول این پروژه ۲۱ کیلومتر بوده و با اینکه بالغ بر شش سال از کلنگ‌زنی پروژه می‌گذرد،…

۶ سال، ۲۱ کیلومتر چهارخطه، پیشرفت ۶۰ درصد

ایسنا/لرستان پروژه چهارخطه رومشکان که از دوراهی بازوند شروع می‌شود و تا بخش سوری ادامه دارد، سال ۹۳ آغاز به‌کار کرده است. کل طول این پروژه ۲۱ کیلومتر بوده و با اینکه بالغ بر شش سال از کلنگ‌زنی پروژه می‌گذرد،…