گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی معلول

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی لرستان خبر داد: افزایش حق مسکن…

ایسنا/لرستان معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی لرستان از افزایش حق مسکن خانوارهای دارای دو معلول ساکن روستا در استان خبر داد. رضا وفایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حق مسکن خانوارهای دارای دو معلول ساکن در…