گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی سازمان مردم نهاد

نقش سازمان‌های مردم نهاد در بازاجتماعی متهمان

ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در خصوص باز اجتماعی شدن و بازگرداندن متهمان به جامعه نقش تأثیرگذار و مؤثری ایفا کنند. علی مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروزه جلب…