گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی سازمان امور استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان: بهره‌وری عامل اصلی رشد…

ایسنا/لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: بهره‌وری عامل اصلی رشد اقتصادی در مدل‌های رشد درون‌زا و مدل‌های جدیدتر رشد اقتصادی هستند. سمانه حسن‌پور در جلسه کمیته بهره‌وری لرستان که امروز ۲۲…