گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی رفع تصرف جهاد كشاورزي اراضي كشاورزي

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: رفع تصرف ۶ هکتار…

ایسنا/لرستان مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از رفع تصرف ۶ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد. کاووس رمضان زاده ۲۶ شهریورماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به‌موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و…