گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی خانواده سبك زندگي فناوري

سبک زندگی انسانی تحت تأثیر فناوری امروز

ایسنا/لرستان یک مشاور خانواده گفت: باید توجه داشت که ابزارها و فناوری تنها در آسان کردن امور زندگی و آسایش انسان و جامعه نقش ایفا نمی‌کند، بلکه ابزارها سبک زندگی انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و آن را دگرگون می‌کنند.…