گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی اصحاب رسانه دستگاه قضایی

دادستان مرکز لرستان خبر داد: راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به…

ایسنا/لرستان دادستان مرکز لرستان از راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات لرستان به‌منظور حفظ شان و جایگاه اصحاب رسانه لرستان خبر داد. داریوش شاهون‌وند در جمع رسانه‌ها با اشاره به اهمیت کار…