گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

استانی-اجتماعی اشترانکوه تنوع زيستي مناطق حفاظت شده لرستان ایسنا

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خبر داد: اضافه شدن ۱۴۶ هزار هکتار به…

ایسنا/لرستان مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از اضافه شدن ۱۴۶ هزار هکتار به مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان خبر داد. مهرداد فتحی بیرانوند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ۳۱۳ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت حفاظت…