گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور برچسب

آرزو ایران اسلامی خروج از کشور عوارض خروج

افزایش ۱۳برابری عوارض خروج از کشور

به گزارش  پایگاه خبری اندیشه زاگرس دولت در لایحه بودجه سال آینده، هزار و پانصد میلیارد تومان درآمد از محل عوارض خروج از کشور پیش‌بینی کرده است. در حالی که این مبلغ در بودجه سال جاری تنها حدود ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم برای خروج…