گروه رسانه‌ای «لرستان»

گزارش آزمایشگاه پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور: قدمت غار کلدر بیش از 63 هزار است

آزمایشگاه سال‌یابی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، نتیجه سال‌یابی یک نمونه فلینت حاصل از کاوش‌های غار کلدر را گزارش داد.

بر اساس این آزمایش مشخص شد لایه پارینه سنگی میانه این غار بیش از 63 هزار سال قدمت دارد.

برای اطلاعات بیشتر راجع به غار کلدر، مطالب این صفحه را بخوانید (کلیک کنید)