گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور رده

اسما کوثری‌نیا

asma kowsarinia

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۹

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۸: زمان حال ساده: وقتی درمورد وقوع عمل یا نسبت دادن حالتی صحبت میکنیم که انجام آن به طور معمول یعنی همیشگی یا تکرارشونده است.حال ممکن است انجام آن هرساعت،هرهفته،هرماه،هرسال،هرسه ماه و... باشد. منظور این…

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۳

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید. رایگان، آسان، اینترنتی و جامع. «اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند. چرا باید زبان دومی یاد بگیریم؟ راستش را بخواید دلایل زیادی برای…

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۲

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید. رایگان، آسان، اینترنتی و جامع. «اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند. این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر وصدا تولید می‌شوند.

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۱

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید. رایگان، آسان، اینترنتی و جامع. «اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند. این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر و صدا تولید می‌شوند.