گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور رده

آموزش

education آموزش

سواد رسانه‌ای/ درس ۱۲

سلام؛ هنرجویانی که درس تفکر و سواد رسانه‌ای دارند، ضمن مطالعه متن درس 12 کتاب و تماشای ویدیوی زیر، به پرسش‌هایی که در ادامه درج می‌شود پاسخ دهند. پاسخ‌ها را به آدرس ایمیل بنده (مهرداد دهقانی) ارسال کنید. MehrdadDehqani@Gmail.com این…

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۹

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۸: زمان حال ساده: وقتی درمورد وقوع عمل یا نسبت دادن حالتی صحبت میکنیم که انجام آن به طور معمول یعنی همیشگی یا تکرارشونده است.حال ممکن است انجام آن هرساعت،هرهفته،هرماه،هرسال،هرسه ماه و... باشد. منظور این…