گروه رسانه‌ای «لرستان»

سازمان مردم‌نهاد آواخت به شماره پروانه ۱۷۸۳ و شماره ثبت ۱۰۴۳ صادره از وزارت کشور در زمینه کودکان کار و مادران سرپرست خانواده لرستان فعالیت می‌کند.
برای حمایت از این موسسه و سمن خیریه می‌توانید از طریق فرم انتهای صفحه، کمک نقدی خود را ارسال کنید.

آواخت

تومان
logo-samandehi