گروه رسانه‌ای «لرستان»

ما شروع کردیم!

این‌جا وب‌سایت گروه رسانه‌ای «لرستان» است. ما اولین گروه رسانه‌ای خصوصی ۲۴ساعته و چندزبانه در لرستانیم. در هر ساعت از شبانه‌روز هیچ خبر مهمی نیست که آن را پوشش ندهیم.