گروه رسانه‌ای «لرستان»

هشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان صادر شدهشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان صادر شد – پایگاه خبری اکسیژن حیاتارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر