گروه رسانه‌ای «لرستان»

علی سالاروند به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان منصوب شدعلی سالاروند به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان منصوب شد – پایگاه خبری اکسیژن حیاتارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر