گروه رسانه‌ای «لرستان»

برگزاری کارگروه بحران ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان از برگزاری کارگروه بحران ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان، شهاب حیدری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان از برگزاری جلسه کارگروه بحران ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با هدف هم اندیشی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه کنترل و کاهش ساعات قطعی برق مراکز ثقل مخابراتی در راستای پایداری و تاب‌آوری شبکه مخابرات استان به علت قطعی‌های گسترده برق با حضور نبی اله شمسی فر مدیر مخابرات منطقه لرستان، آقای شیرازی مدیر مشترکین شرکت توزیع برق استان و نمایندگان اپراتور های‌وب خبر داد.

حیدری گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان نیازمند تعامل بیشتر بین دستگاه‌های استانی است و دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن به‌عنوان شرط لازم و ضروری برای دستیابی به حقوقی مانند آموزش و اشتغال است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی در توسعه ارتباطات مناطق روستایی، کاهش شکاف دیجیتال بین مناطق شهری و روستایی است و با توجه به شرایط کنونی جامعه و الکترونیکی شدن بسیاری از فعالیت‌های روزمره نیاز به تعامل و همکاری بین سازمانی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تا دورافتاده‌ترین نقاط استان را داریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر