گروه رسانه‌ای «لرستان»

قدمت غار کلدر به بیش از 63 هزار سال رسید

نتیجه گاهنگاری نشان می دهد که لایه پارینه سنگی میانه غار کلدر بیش از 63 هزار سال قدمت دارد

دیرینگی غار کلدر خرم آباد به بیش از 63 هزار سال رسید

پس از یک دهه مطالعه بر روی شواهد فرهنگی حاصله از سه فصل کاوش باستان شناختی در غار کلدر، نتیجه گاهنگاری که امروز به دست آمد نشان می دهد که لایه پارینه سنگی میانه غار کلدر بیش از 63 هزار سال قدمت دارد.

به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، دکتر بهروز بازگیر سرپرست سه فصل کاوش باستان شناسی در غار کلدر خرم آباد امروز «شنبه » با اعلام این خبر گفت:

این گاهنگاری که به روش ترمولومینسانس در آزمایشگاه سالیابی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اندازه گیری و محاسبه شده است نشان می دهد که قدمت به دست آمده حتی می تواند از سن واقعی نمونه تاریخنگاری شده کمتر باشد.

وی افزود: دلیل این موضوع، مشاهده “پدیده Fading “(پدیده کاهش شدت نور ترمولومینسانس در نمونه مورد آنالیز) و بدین معناست که قدمت پارینه سنگی میانه این محوطه کلیدی بیش از 63 هزار سال است.

قدمت غار باستانی کلدر خرم آباد لرستان

دکتر بهروز بازگیر اظهار داشت:

تاریخ به دست آمده با محاسبه میزان گاما و پرتوهای ذخیره شده در دوزیمترهای کار گذاشته شده در لایه پارینه سنگی میانه این غار در فصل سوم کاوش باستان شناختی صورت پذیرفته است.

وی در پایان تصریح کرد که نمونه تاریخنگاری شده، در عمق 163 سانتیمتری لایه پارینه سنگی میانه غار کلدر به دست آمده و از آنجایی که عمق نهایی نهشته های فرهنگی این لایه بین 200 تا 220 سانتی متر متغیر می باشد.

لذا دستیابی به قدمت نهایی پارینه سنگی میانه این محوطه منوط به کاوش های جدید و کشف نمونه های حرارت دیده در عمق های پایین تر است.

گفتنی است ، پارینه سنگی میانه منتسب به دوره زیست انسانهای نئاندرتال و غار کلدر در مبحث پارینه سنگی جدید (دوران زیست انسان‌های هوشمند Homo-Sapiens با قدمت 54400 سال، تا به امروز قدیمی ترین محوطه پارینه سنگی جدید ایران است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر