گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۱۱

زبان انگلیسی را رایگان، آسان و اینترنتی با «اسما کوثری‌نیا» بیاموزید

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر و صدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

محتوای آموزشی زیر (قسمت ۱۱) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

زمان آینده:

کاری یا وقوع حالتی که در زمان آینده انجام خواهد شد یا قرار است انجام شود.

آینده خبری:

برای همه فاعل‌ها استفاده از صورت Will و پس از آن فعل ساده مانند:

We will

I will

She will

دقت کنید که II’ شکل کوتاه شده will است:

we’II

I’II

She’II

دقت کنید که فعل بعداز will به صورت ساده استفاده می‌شود:

I will go

He will study

They will arrive

 

آینده پرسشی:

کاربرد will برای همه فاعل‌ها همراه با فعل ساده
و البته استفاده از WH_Q همراه با will
مثال:
Will you…
Will he…
will she…

When will you…
Why will she…
Where will they…

آینده منفی:

کاربرد will not یا won’t برای همه فاعل‌ها.

از won’t می‌توانید زمانی استفاده کنید که کسی از انجام کاری امتناع می‌کند.

مثال‌ها برای هر سه حالت در زمان آینده:

My brother and I will go to travel later
من و برادرم بعدا به مسافرت خواهیم رفت.

We will talk tomorrow
فردا صحبت می‌کنیم

Will you come with us this weekend?
اخر هفته با ما می‌آیی؟

Where will you be this time next year?
سال آینده این موقع کجا خواهید بود؟

She won’t listen
او گوش نمی‌کند

The car won’t start
ماشین کار نمی‌کند

نکته: عمدتا در زبان انگلیسی قید‌های زمان این گونه هستند:

Tomorrow: فردا

Next week: هفته آینده

Next month: ماه آینده

Next year: سال آینده

Later: بعدا

In the future: در آینده

3 days later: سه روز دیگر

This weekend: آخر این هفته

پایان قسمت ۱۱

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌ نیا | Asma Kowsarinia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر