گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۱

آموزش رایگان، آسان، اینترنتی و جامع زبان انگلیسی با «اسما کوثری‌نیا»

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر وصدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

 

محتوای آموزشی زیر (قسمت۱) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

جملات ساده خبری:

جملاتی که دارای افعال to be (am/ is/ are/ was/ were) هستند

جمله شامل فاعل، فعل و اسم یا صفت یا قید است.

در زبان فارسی فعل ممکن است در آخر، وسط و یا حتی ابتدای جمله بیاید؛
اما در زبان انگلیسی برای ساختن جمله‌ی خبری (نه پرسشی یا تعجبی) فعل پس از فاعل می‌آید.

 

فرمول ها:

فاعل+فعل+اسم

مثال: I am Majid

 

فاعل+فعل+صفت

مثال: Mina was absent

 

فاعل+فعل+قید مکان

مثال: My parents are here

 

I am ??هستم

She/He/It is??هست

You/They/We are??هستی، هستید، هستند

و برای گذشته از was/were به کار می رود

I /She/He/It??was(بودم،بود)

We/They/You??were(بودیم، بودید، بودند)

 

جملاتی که دارای فعل اصلی هستند

افعال اصلی مانند: خوردن، پوشیدن، رفتن، آمدن و…

 

جمله‌سازی در زبان انگلیسی برای چنین افعالی فرمول قبلی را دارد:

فاعل+فعل اصلی+مفعول

مثال: I like pizza

 

فاعل+فعل اصلی+مفعول+قید

مثال: I like salad very much

 

فاعل+فعل اصلی+قید مکان

مثال: I go home

 

فاعل+فعل اصلی+قید زمان

مثال: I run every morning

 

فاعل+فعل اصلی+قید مکان+قید زمان

مثال: I go to park every day

 

فاعل+فعل اصلی+مفعول+قید مکان+قید زمان

مثال: I eat salad at restaurant every night

 

پایان قسمت ۱

لینک قسمت بعدی  (۲)

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌نیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر