گروه رسانه‌ای «لرستان»

دانش آموختگان تکنسین سلامت دهان کشور را دریابید

متاسفانه وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی با نادیده گرفتن تعهد محضری و سایر مراحل استخدامی طی شده، پس از فارغ التحصیلی این دانش‌آموختگان از اجرای تعهد ممانعت کرده‌اند و پس از پیگیری‌های متعدد در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس در…

بخش دیالیز بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد از بیماران کرونایی مجزاست

مدیر روابط عمومی بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد گفت: بخش دیالیز بیمارستان کاملاً مجزا از بیماران کرونایی است. فرهنگ کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بیمارستان شهدای عشایر دو بخش مجزا شامل بیمارستان سابق و بخش اداری است.…