گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور رده

سلامت

سلامت Health

بازارها و مراکز تجمع تا پایان تعطیلات فروردین بسته می‌ماند

دکتر محمود ثمینی معاون استاندار لرستان گفت: بازارها و مراکز تجمع تا پایان تعطیلات فروردین بسته می‌ماند. وی در اولین جلسه ویدئو کنفرانس ستاد مدیریت بیماری کرونا استان در سال جدید با فرمانداران ...

دانش آموختگان تکنسین سلامت دهان کشور را دریابید

متاسفانه وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی با نادیده گرفتن تعهد محضری و سایر مراحل استخدامی طی شده، پس از فارغ التحصیلی این دانش‌آموختگان از اجرای تعهد ممانعت کرده‌اند و پس از پیگیری‌های متعدد در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس در…