گروه رسانه‌ای «لرستان»
مرور رده

آموزش‌های حقوقی

legal education آموزش‌های حقوقی

متن قانون حفاظت از خاک

قانون خاک - قانون حفاظت از خاک- مشتمل بر بیست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/3/12 به تأیید شورای نگهبان رسید.