گروه رسانه‌ای «لرستان»

اخذ سند تک‌برگ مالکیت بستر رودخانه‌های لرستان به مساحت ۴۳۶۸ هکتار

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: کلیه رودخانه‌ها در معرض تغییر و تحول قرار دارند و کارهای مهندسی رودخانه برای تغییر دبی، مطالعه دبی رسوبی، مسیر رودخانه، عمق آبراهه، پهنه سیل‌گیر و کیفیت آب مورد نیاز است.

داریوش حسن‌نژاد امروز ۲۸ دی‌ماه، اظهار کرد: رودخانه‌ها شریان‌های اصلی حیات کلیه سازه‌های آبی محسوب می‌شوند و حفاظت و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها و هم‌چنین حراست از بستر و حریم آن‌ها از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت نیرو است.

وی تصریح کرد: از جمله مباحث مهم در مهندسی رودخانه شناخت شکل رودخانه (مرفولوژی)، تثبیت، سواحل و بستر رودخانه، کانالیزه کردن و کنترل سیلاب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان خاطرنشان کرد: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای لرستان در حوزه مهندسی رودخانه که مشتمل بر انجام مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرا بوده فعالیت‌هایی در حال انجام است.

حسن‌نژاد اضافه کرد: احیاء و ساماندهی رودخانه‌ها، تثبیت مسیر رودخانه برای دسترسی و بهره‌برداری مناسب، حفاظت دیواره و کناره رودخانه در برابر فرسایش، کنترل سیل و حفاظت اراضی حاشیه رودخانه در برابر سیل، تعیین حد بستر و حریم رودخانه پهنه‌بندی سیلاب، پتانسیل‌یابی و بهره‌برداری از منابع شن و ماسه رودخانه‌ای و بازطبیعی‌سازی رودخانه‌ها از جمله فعالیت‌ها است.

وی بیان کرد: از اقدامات انجام شده توسط دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه‌ای لرستان تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌توان به مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه به طول ۲۲۲۱ کیلومتر، مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی تالاب‌ها به طول ۵۵ کیلومتر، مطالعات تفصیلی مرحله دوم ساماندهی طرح‌های مهندسی رودخانه‌ها به طول ۳۹۹ کیلومتر در نقاط آسیب‌پذیر جهت حفاظت از مراکز جمعیتی و تأسیسات زیربنایی از خطر سیلاب، عملیات آزادسازی حد بستر حریم به طول ۱۱۱ کیلومتر، عملیات لایروبی به طول ۱۲۲ کیلومتر و عملیات ساماندهی رودخانه‌های استان به طول ۱۹ کیلومتر، اخذ سند تک‌برگ مالکیت بستر رودخانه‌های استان به مساحت ۴۵۶۳ هکتار تاکنون است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: همچنین با توجه به قراردادهای منعقده برای دو حوضه آبریز کرخه و کارون بزرگ در سال ۱۴۰۰، اخذ سند تک‌برگ مالکیت بستر رودخانه‌های استان به مساحت ۴۳۶۸ هکتار، مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه به طول ۱۴۵۱ کیلومتر، مطالعات حد بستر و حریم موردی به طول ۴۰۰ کیلومتر، مطالعات تفصیلی مرحله دوم ساماندهی طرح‌های مهندسی رودخانه‌ها به طول ۱۶ کیلومتر، عملیات آزادسازی حد بستر، حریم به طول ۱۷۰ هکتار و لایروبی به طول ۱۵ کیلومتر در استان از محل طرح ملی متمرکز آغاز و عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های استان به ترتیب به طول حدود ۱.۷ کیلومتر (در شش نقطه آسیب‌دیده) و ۱۰ کیلومتر در برخی شهرستان‌ها از محل طرح‌های استانی در حال انجام و اتمام است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر