گروه رسانه‌ای «لرستان»

فرصت دوباره پهلوان امین بازگیر و مادر بزرگوارش به قاتل برادر وفرزندش

هنوز گذشت درلرستان نمرده است، پهلوان امین بازگیر ومادرگرامیش سرکار خانم امید زاده عین‌الوند لحظاتی قبل ازبه دارکشیدن(اعدام)قاتل برادر و فرزندشان به او فرصتی دوباره برای نفس کشیدن و زندگی دباره بخشیدن، که‌ جای تقدیر تشکر از اين پهلوان ومادربزرگوارش دارد ،که رسم پهلوانی و گذشت رابار دیگر دردیار مازنده کردند،

هنوز گذشت درلرستان نمرده است،

پهلوان امین بازگیر ومادرگرامیش سرکار خانم امید زاده عین‌الوند لحظاتی قبل ازبه دارکشیدن(اعدام)قاتل برادر و فرزندشان به او فرصتی دوباره برای نفس کشیدن و زندگی دباره بخشیدن، که‌ جای تقدیر تشکر از اين پهلوان ومادربزرگوارش دارد ،که رسم پهلوانی و گذشت رابار دیگر دردیار مازنده کردند،

  • نویسنده : محمدمهدی تقی زاده
  • منبع خبر : پایگاه خبری اندیشه زاگرس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر