گروه رسانه‌ای «لرستان»

شبكه ملي تشكل‌هاي محيط‌زيست روي خط تكرار!

مجيد دريكوند | دانشجوی دکترای علوم محیط‌زیست /

چند روزي است كه خبر و تصاوير ديدار اعضاء دايم العمر شوراي مركزي شبكه فوق الاشاره با رييس جديد سازمان محيط زيست كشور منتشر شده و متعاقب آن شعف نمايندگان تشكل ها كه در جلسه مذكور حضور داشتند مشهود استٰ از جمله اين اظهار نظر كه فاصله بين مكاتبه تا ديدار سه روز بوده و از آن به عنوان يك مولفه مثبت ياد شده است.

متاسفانه يكي از آفات روزمرگي اين است كه خود را با شرايط قبلي مقايسه ميكنيم و نگاه به آينده برايمان كسالت بار استٰ اين است كه از ديدار سريع با رييس جديد خوشحال ميشويم و به آن به چشم يك دستآورد نگاه ميكنيم.

به عنوان يك فعال كوچك محيط زيست برايم چند سوال پيش آمده كه مخاطب آن دبير حقوقدان اين شبكه است:

– ماجراي انتخابات و به روز رساني مديريت شبكه به كجا رسيد؟ بارها شنيده ايم كه مقصر عدم برگزاري انتخاباتي كه بنا بود تابستان 98 و در گردهمايي اردبيل برگزار گردد قصور تشكل هاي عضو شبكه است. به نظر ميرسد كه ميتوانستيد فرصت برابري براي بهره مندي از نظرات همكارانتان فراهم كنيد كه نكرديد.

– در دوران مديريت قاجار گونه رييس قبلي سازمان محيط زيست كشور شما تقريبا سالي چند مرتبه با خود ايشان و ماهي چند مرتبه با معاونين و مديران سازمان ديدار و جلسه داشته ايد و سپس قلم فرسايي هاي تاريخي نموده ايد.لطفا در يك صفحه A4 نتايج عملي اين ديدارها كه اجازه حضور دبيران شبكه استاني را يا نداديد و يا گزينشي انتخاب كرديد مرقوم فرموده و به سمع موكلين خود برسانيد كه بارها در راستاي فرهنگ پاسخ گويي كباده ها كشيده ايد.

– نگاه و استراتِژي شما مبتني بر گفتگو بود كه نگاه مثبتي بود اما ماندن بر اين نگاه و عدم تغيير شما كه از عوارض تكرار است منجر به سردرگمي مديريت شبكه در تعيين مسير راه صحيح و راهبري اين نهاد غير دولتي كه ميتوانست بسيار موفق تر از اين باشد شد.

– آيا شما بعد از سالها مديريت بر شبكه كه دو رئيس جمهور و سه دولت را تجربه كرده ايد توانسته ايد كه معايب و ايرادات حاكم بر فضاي كار تيمي بين تشكل ها را شناسايي و رفع كنيد ؟  يا صرفا توپ را در زمين ما انداختيد؟ اگر لازم ميدانيد تا نمونه هاي آن را عرض كنم.

نوشته‌های مرتبط

– ارتباط تنگاتنگ شما با مديريت قبلي سازمان منجر به تقويت شبكه نشد بلكه در مواردي مجبور به سكوت شديد كه باز هم اگر مايليد مثال بزنم.

– انتظار و ايده آل كسي مثل من اين بود كه مثلا نماينده شبكه در نشست هاي بين المللي شركت كند كه البته بعيد است شما را همراه ببرند و به نظر ميرسد نگاهي كه شما در ذهن مديران محيط زيست ايجاد كرديد به نوعي اين تلقي را ايجاد ميكند كه مديران به چشم زنگ تفريح و ژست روشنفكري به شما نگاه ميكنند وگرنه همه ميدانيم كسي مثل عيسي كلانتري اساسا به شما اعتقاد نداشت. اگر من اشتباه ميكنم پس شما امروز بايد درنشست كاپ26 گلاسكو تشريف داشتيد و با رييس جمهور زيمباوه قهوه ميخورديد.

– آيا عملكرد خود را موفق ميدانيد؟ بهتر نبود كه گزارش هاي مفصل ساليانه براي مطلع شدن اعضا مينوشتيد و منتشر ميكرديد؟ اين كمترين حق همه از جمله همچون مايي بود كه به شما راي داديم.

– هنوز هم اصراربيش از حد بر نشست و وبينار و فراخوان داريد؟ به نظر شما دنيا در اين چند سالي كه شما مديريت شبكه را به عهده داشته چقدر جلو رفته ؟ در اين زمان تنها ايلان ماسك چند مرتبه شانسش را براي تسخير دنيا امتحان كرده است و البته شما چند ديدار با رئيس سازماني داشتيد كه آداب صحيح نشستن را بلد نبود.

خلاصه:

به عبارت ساده تر شما يا خسته شده ايد و يا مصلحت انديش شده ايد و اين دو مولفه منجر به ضعف شبكه در پيگيري مطالبات اهالي تشكل ها شده است. نقش سازمان متولی در تخریب فرسایشی محیط زیست، از دست رفتن منابع آب، حفاظت ناکافی مناطق، ضعف آموزش و جلب مشارکت مردمی در خصوص حفظ محیط زیست و بسیاری موارد  دیگر که مستندات آن قابل ارائه است تنها بخشي از عواقب اين باغ بي برگي است كه باغبانش شما هستيد.

اما نكته اي هم خطاب به همكارانم در جامعه فرهيخته فعالين محيط زيست كشور دارم:

به عقيده بنده شاه بيت فعاليت مدني خصوصا در حوزه محيط زيست استقلال و عدم وابستگي است. به هر شكل ممكن اگر فعالين دچار وابستگي از هر نوعي شوند اين موضوع منجر به كند شدن حافظه مطالبه گري ايشان ميشود. ما به پاس شخصيت والاي مطالبه گري و مدنيت اجازه نداريم منفعت طلب و مصلحت انديش شويم. ما منتقديم و اين روحيه را با هيچ نفع ديگري نبايد عوض كنيم .

درهمين راستا من به عنوان برادر كوچك همه مخاطبان اين نوشته اين حق را از حقوق اصلي اهالي اين حوزه ميدانم كه نمايندگان خود در شوراي حاكم بر مديريت و راهبري شبكه ملي را نقد كنم و از ايشان سوال بپرسم كه تا به حال وقت ما و خود را صرف چه كاري كرده ايد؟ دراين خصوص همه شما را دعوت به مطالبه گري و پرسش هاي مشابه ميكنم چون قرار نيست وقت اهالي اين حوزه صرف نشست هاي تكراري و حوصله سر بر شود. انشااله كه همكاران و دوستان خودم از انتقادات بنده ناراحتي به دل نگيرند كه وظيفه همه ما هشدار و يادآوري وظايف بنيادين و اجتماعي مان به يكديگر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر