گروه رسانه‌ای «لرستان»

آتش‌سوزی و تغییرات کمی و کیفی آن بر مراتع

ایسنا/لرستان یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: آتش‌سوزی کنترل شده خطرهای آتش‌سوزی مهیب را کاهش می‌دهد و مانع تخریب ساختار حیات وحش و مراتع می‌شود، حتی ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیر اندکی مانند آتش‌سوزی‌های مخرب داشته باشد.

رضا سیاه‌منصور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آتش‌سوزی عاملی مهم و اثرگذار در اکوسیستم‌های مرتعی و ابزاری مهم و مدیریتی در سطح وسیعی از مرتع به‌منظور اصلاح ترکیب و ساختار اکوسیستم‌های مرتعی است.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی کنترل شده خطرهای آتش‌سوزی مهیب را کاهش می‌دهد و مانع تخریب ساختار حیات وحش و مراتع می‌شود، حتی ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیر اندکی مانند آتش‌سوزی‌های مخرب داشته باشد و به جز پوشش گیاهی افق‌های خاک را تخریب کند و مواد غذایی را از بین ببرد، سریعاً بازسازی می‌شود و تولید افزایش می‌یابد.

سیاه‌منصور تصریح کرد: پس از آتش‌سوزی ممکن است فاکتور تولید علوفه در گراس‌های پایا و پهن‌برگان علفی در سال‌های اول و دوم کاهش یابد اما در سال‌های بعد از آن تولید افزایش می‌یابد.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ادامه داد: تاج پوشش گیاهان هم از فاکتورهای متأثر از آتش است و یک سال پس از آتش‌سوزی در گیاهان چوبی کاهش و در گراس‌های چندساله افزایش می‌یابد، که این افزایش در اولین فصل رویش پس‌از آتش‌سوزی با سوختن بوته‌ها و کاهش آن‌ها و استقرار گراس‌های از سر گرفته و باعث افزایش تولید دام‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: در این میان تراکم پایه‌ها نیز تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که گراس‌های پایا پس از دو سال مجدداً مستقر می‌شوند.

سیاه‌منصور عنوان کرد: این مطلب که آتش‌سوزی باعث کاهش تاج پوشش و اندام‌های هوایی بوته‌ای و گیاهان چوبی می‌شود قطعی است و نهایتاً این کاهش نیز در فراوانی و در تراکم آن‌ها مشاهده می‌شود و نتیجتاً محیطی مناسب برای گسترش و استقرار گراس‌ها و فورب های چندساله به واسطه کاهش رقابت برای نور و عناصر غذایی قابل دسترس فراهم می‌کند.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با اشاره به این‌که اجتماعات گیاهی تأثیرپذیری شدیدی از آتش دارند، بیان کرد: آتش می‌تواند باعث افزایش دولپه‌ای‌ها شود و برخی را نیز کاهش دهد، بدین صورت که کاهش تراکم بوته‌زارها و آتش‌سوزی باعث کاهش یا حذف رقابت بین نهال گراس‌های چند ساله و بومی می شود و در اثر افزایش قابلیت دسترسی به مواد غذایی، نور و خاک اتفاق می‌اُفتد بنابراین افزایش پوشش و بیوماس در گراس‌ها و فورب‌ها مشاهده می‌شود.

وی افزود: آتش برای سلامت مرتع و پایداری آن لازم است و اگر چرخه آتش متوقف شود سلامت و غلبه گراس‌های پایا و گیاهان مرغوب به خطر می‌اُفتد این در حالی است که خیلی از گیاهان می‌توانند با آتش سازگاری یابند.

سیاه‌منصور با اشاره به این‌که آتش‌سوزی باعث تولید علوفه تازه و خوش خوراک می‌شود، عنوان کرد: آتش‌سوزی در زاگرس و ازجمله لرستان به طور سهوی و عمدی و مکرر هر ساله در تابستان و هنگامی که گیاهان مرتعی چرخه رویشی خود را تکمیل کرده اند و خشک می‌شوند به وقوع می پیوندد.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ادامه داد: این واقعیت بسته به شرایط اقلیمی وقوع و نوع پوشش گیاهی غالب آثار متفاوتی بر اکوسیستم دارد.

انتهای پیام  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر