گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۸

آموزش رایگان، آسان، اینترنتی و کامل زبان انگلیسی با «اسما کوثری‌نیا»

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر و صدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

محتوای آموزشی زیر (قسمت ۸) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

ضمایر

قسمت سوم از آموزش ضمایر (پایانی):

ضمیر جانشین اسم است.

یعنی برای پرهیز از تکرار اسم، ضمیر استفاده می‌شود.

ادامه آموزش ضمایر:

ضمایر ملکی:

Mine: مال من

Yours: مال تو/شما

Hers: مال او(مونث)

His: مال او(مذکر)

Its: مال آن(غیرانسان)

Ours: مال ما

Theirs: مال آنها

کاربرد ضمایر ملکی:

ضمایر ملکی می‌توانند جایگزین «صفت ملکی و اسم» یعنی جایگزین هردو شوند.

مثال:

It is my book

This book is mine

✔ نکته:

چنانچه به جای ضمایر و صفات ملکی از اسم خاص مثل علی، رضا و یا جک بخواهیم استفاده کنیم، بعد از اسم «s» می گذاریم:

Ali’s book=his book

Tina’s book=her book

 

در پایان بخش ضمایر به دو نوع ضمیر دیگر اشاره کنیم:

 

ضمایر متقابل و نامعین:

ضمیر نامعین:

Everybody: هرکسی
Everyone: هریک
Somebody: شخصی،یک کسی
Someone: شخصی،یک کسی
Nobody: هیچ کس
No one: هیچ کس
Anyone: هیچ کس
Something: یک چیزی
Anything: هرچیزی
Nothing: هیچ چیزی

 

ضمایر متقابل:

Each other: همدیگر/یکدیگر
Another: دیگری/یکی دیگر
One another: یکدیگر
Other:دیگر
Together: باهم/باهمدیگر

مثال:

People help each other:
مردم به همدیگر کمک میکنند

There is something here:
یه چیزی اینجاست

Anything ,anybodyدرجملات منفی یا پرسشی به کار میروند:

Do you need anything else?
چیز دیگه ای لازم دارید؟

There isn’t anything in the box
هیچ چیزی در جعبه وجود ندارد

نکته:

برای تمام ضمیرهای نامعین فعل مفرد استفاده می شود:

مثال:

Somebody was there:
یکی اونجا بود

Nobody likes war:
هیچ کس جنگ را دوست ندارد

 

پایان قسمت ۸

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌ نیا | Asma Kowsarinia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر