گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۷

آموزش رایگان، آسان، اینترنتی و جامع زبان انگلیسی با «اسما کوثری‌نیا»

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر و صدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

محتوای آموزشی زیر (قسمت 7) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

ضمایر

(قسمت دوم از سه قسمت آموزش ضمایر)

ضمیر جانشین اسم است.

یعنی برای پرهیز از تکرار اسم، ضمیر استفاده می‌شود.

ادامه آموزش ضمایر:

ضمایر مفعولی

I ? me به من/بامن/من را/از من

You ? you به شما/باشما/شما را/از شما

He ? him به او /بااو /او را /از او

She ? her به او /بااو/ او را /از او

It ? it به آن/با آن/ آن را/ از آن

We ? us به ما /با ما/ ما را/ از ما

They ? them به آنها/ با آنها /آنها را /از آنها

 

کاربرد ضمایر مفعولی:

در زبان انگلیسی ضمایر مفعولی بعداز حروف اضافه یا ضمیر مفعول مستقیم یک فعل باشد.

به مثال ها توجه کنید:

✔ جایی که ضمیر مفعول مستقیم یک فعل باشند:

⁉ اگر دقت کنید بعداز فعل اصلی قرار گرفت…

She gives (him) the book

Call me / Call her / Call them

✔ بعداز حرف اضافه:

She gives the book (to him)

She gives the book (to her)

I speak( with them)

I buy a gift (for her)

ضمایر انعکاسی:

My self ? خودم

Yourself ? خودت Yourselves? خودتان

Herself ? خودش (مونث)

Himself ? خودش (مذکر)

Itself ? خودش (غیر انسان)

Ourselves ? خودمان

Themselves ? خودشان

 

کاربرد ضمایر انعکاسی:

✔یکی از کاربردهای ضمایر انعکاسی تاکید است

مثل:

I myself want to go out

من خودم میخوام برم بیرون

✔کاربرد دیگر ضمیر انعکاسی زمانی است که مفعول با فاعل به یک فرد یا یک چیز اشاره کند

مثل:

Mina bought a shirt for herself

پایان قسمت ۷

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌ نیا | Asma Kowsari

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر