گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۵

یادگیری رایگان، آسان، اینترنتی و جامع زبان انگلیسی با «اسما کوثری‌نیا»

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر وصدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

محتوای آموزشی زیر (قسمت ۵) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

 

 

جملات WH_question

جملات WH_question پرسش‌هایی هستند که جواب بله یا خیر ندارند بلکه در مورد چه کسی، کجا، چه موقع، چگونه، چطور و… می‌پرسند.

پاسخ آن‌ها به صورت کلمه و یا عبارت یا جمله است.

برای ساختن پرسش WH همان فرمول سوال بله یا خیر را تکرار می‌کنیم و تنها قبل از آن کلمه پرسشی whرا می‌آوریم.

سه فرمول پرکاربرد در سوالات wh:
فاعل: Subject
فعل: Verb
مفعول: Object
صفت: Adjective

۱) wh کلمه پرسشی + to be verb + فاعل + …

Who + is + he ?
What + was +your room number?
Where + were + you yesterday?

۲) wh فعل کمکی + کلمه پرسشی + Subject + فعل اصلی + …

What + can + you + do + now?
where + did + he + go + last night?
How + do + you + work + these days?

۳) wh فعل کمکی + کلمه پرسشی + subject + فعل اصلی + to + فعل اصلی

What + do + you + want + to + do?
Where + did + she + have + to + go?

منظور از افعال کمکی، افعالی هستند که خودشان به‌تنهایی معنی کامل ندارند و اگر هم معنی دارند در کمله همراه با فعل اصلی دیگر است.

مهم‌ترین افعال کمکی:

Can
Should
Could
Would
might
May
Do does did
Have to
Will
Must

تعدادی از کلمات پرسشی Wh:

What: چه چیز
What is this? این چیست؟
What is your name? اسمت چی هست؟

Who: چه کسی
Who is that boy? آن پسر کیست؟

Where: کجا
Where are you? کجا هستی؟

When: کِی/چه موقع
When do you come? کی می آیی؟

How: چطور
How was that party? میهمانی چطور بود؟

Why? چرا
Why are you late? چرا دیرکردی؟

Which: کدام
Which one do you want? کدام را میخواهی؟

How many: چه تعداد
How many do you need? چندتا لازم دارید؟

How much: چه مقدار/چنده
How much is it? قیمت این چنده؟
How much do you want? چقدر لازم دارید؟

How old: چند سال
How old is your mother? مادرت چند سالشه؟

در جواب سوالات whباید با کلمه، جمله و یا عبارت پاسخ دهیم

پایان قسمت۵

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌ نیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر